Nie zapoczynaj niczego, nie poradziwszy się wprzód z Bogiem. S. Ignat. ap. Ludov. Gonz.

Rada ludzka nie dopisuje z dwóch przyczyn: raz, że jest rzadko szczerą, powtóre że jest ułomną lub wadliwą. Tylko na tę radę można się bez obawy spuścić, która od najwyższego rozumu pochodzi, bo jej nie zbywa ani na szczerości ani na pewności.

Wiele osób zaczyna wiele, ale nie kończy, i to właśnie dlatego, że się do dzieła zabrali, nie poradziwszy się z niebem. Niech się żaden nie spodziewa dobrego końca dla swego dzieła, kto dobrze nie zaczął. Źle zacząć, znaczy z pewnością celu chybić.

Bóg chce, abyśmy go prosili, by światło swoje na naszą ciemnotę wylał, bez którego jakby po omacku chodzimy; bo i najmędrszych uprowadza nieraz ambicya i miłość własna w ciemności, gdzie o wyjście trudno.

Z naszych nierozważnych przedsiębiorstw śmieje się Bóg, o tem przekonujemy się, widząc, jak nasze sprawy, gdy się niby w najlepsze rozwijają i już prawie celu dotykaj, naraz się rozchwieją. Naucz się od babilońskich budowniczych, na co się zda, budowle wbrew woli bożej stawiać.