Na ów stopień cnoty, na jaki się leniwy w ciągu wielu lat wdrapać nie może, wzbija się pilny człowiek w dziwnie krótkim czasie. S. Ign. in epist. de perfect.

Znój jednego dnia działa czasem więcej, aniżeli całe, ale chłodne życie, owszem jedna dobrze użyta godzina ma więcej wartości aniżeli cały wiek w lenistwie strawiony. Daremnie żyje, który nie żyje dobrze.

Bezczynność ducha jest żywą śmiercią, snem czuwającym; albowiem próżny jest żywot, nie zajęty staraniem, aby żyć dobrze. Tacy, przebudziwszy się raz ze snu, nie znajdą nic w swojem ręku.

Świętą rzeczą jest czas, bo tyle znaczy, co wieczność. Aby ta była szczęśliwą, nie powinno życie, nie powinien nawet żaden dzień bez znoju upłynąć.

Od drzewa spodziewasz się owocu, od roli snopów ziarna; czemu ty sam nie wydajesz z siebie owocu? Bądź ty sam twoją własną rolą, płodną zagrodą, a zanim od twojej własności plonu zażądasz, wydaj go wprzód z siebie.