Nieznośnem byłoby mi życie, gdybym się dowiedział, że w mojej duszy jest tylko coś ludzkiego ukrytem, a zgoła nic boskiego nie ma. S. Ignat. in vita.

 

Dobrą jest rzecz, jeżeli całkowicie dokładną; złą, choćby tylko w części wadliwą była. Nie będziesz szczęśliwym, jeżeli albo wszystkiem nie wzgardzisz, albo wszystkiego nie posiędziesz. Szczęśliwość jest rzeczą bardzo ograniczoną: nie będziesz dopóty szczęśliwym, dopóki ci czegoś nie dostaje. Tego nie dostąpisz zaś łatwiej i żadną inną sztuką, jak przez miłość Boga.

Kto raz skosztował, czem Bóg, temu się wnet wszystko inne zbrzydzi; nasycony z owego strumienia rozkoszy, czuje wstręt do każdej, choćby najlepszej strawy stworzonej.

Jak piórko, choćby tylko kropelką wody obciążone, nie może podlecieć w górę, a jeżeli gwałtem do góry podrzucone, jednak z powodu swej ciężkości na ziemię spada: tak też nie może dusza podnieść się ku niebu, dopóki ją choćby najmniejszy afekt ziemski zajmuje.

Cały, tak jak jesteś, należysz Bogu, boś jest z Boga. Jeśli Bogu całości nie oddasz, jesteś niesprawiedliwym; twoja miłość należy się cała Bogu i nie da się podzielić: a choćbyś mu wszystko dał, pozostaniesz jeszcze w wielu rzeczach jego dłużnikiem. A czembyś się stał, gdybyś część twojej miłości w inną stronę obrócił?