Niekiedy ma człowiek od szatana tyle do cierpienia, że mu się zdaje, jakoby siły ducha utracił; stąd bywa, że niekiedy naturze lub chorobie przypisuje, czego przyczyną pokusa bywa. S. Ignat. in reg. de discret. spir.

Diabeł jest za nadto chytry, aby ci, którzy się z nim spotykają, jego sztuczki poznać mogli. Jako książę ciemności knuje je w ukryciu, aby nas tem pewniej znienacka podejść; tu potrzebne wyższe światło, aniżeli ludzkie.

Jak ten, który twierdzę zdobyć pragnie, najprzód jej zewnętrzne okopy niszczy, tak też zaczepia naczelnik piekielny najprzód ciało, aby zdobyć duszę. Bacz na jego przygotowania; zbytnia pewność siebie jest największem niebezpieczeństwem.

Diabeł zaczepia ciało, mierząc w duszę: wymyśla złudzenie, aby pasmo dobrych uczynków przerwać. Zawsze myśląc o naszej zgubie, cieszy się, gdy mu się udało wyrządzić nam choć małą szkodę, nie mogąc wyrządzić większej. Obyśmy byli równie chciwi naszej korzyści, jak zły duch chciwie naszej zguby pragnie!

Bóg zostawia wrogowi naszej duszy taką swobodę i siłę, bądź aby nas w pokorze utwierdzić, bądź aby swoją władzę nad nami okazać; tak działa Bóg jako ojciec, diabeł jako tyran.