Wiatrów 100

 słowa i muzyka:

  Krzysztof Wylężek

Wozy na Zachód

słowa i muzyka:

  Krzysztof Wylężek