Minęło p1rawie 200 lat i na szczęście nie tylko język się zmienił… Z okazji Dnia Kobiet spojrzenie w przeszłość do roku 1819, z którego pochodzą przytoczone poniżej rady matki dla dorastającej córki:

„Ty więc, córko moia, nie trap się, że do płci słabszej należysz, i jéy przeznaczenie iest pięknem; wszak i kobieta kochaną i użyteczną bydź może?- Natura          mężc4zyznę      mocą udarowała, bo obronę słabszych, sprzeciwianie się niesprawiedliwości, karę występku iemu powierzyła. On krew swoię na placu bitwy wylewa, mądre pisze ustawy, pilnuje ich wykonania, kraie podbiia, wznosi, broni mocarstw5a, i rządzi niemi; słowem, iest mężczyzną. Czulszą i słabszą Bóg stworzył kobietę: łagodzić, miękczyć, uszczęśliwić śmiałego mężczyznę powinna. Dzikim i ponurym byłby świat, gdyby sami na nim byli mężczyźni; gnuśnym i nieczynnym gdyby go tylko napełniały niewiasty. Wspólny ich związek i wzaiemna pomoc są zasadą towar2zyskiego porządku, i ieżeli płeć męska włada światem, nasza go upięknia”

„Znieś nie mogę, kiedy się głos iakiś nierozsądny odezwie i twierdzi, że źle, iż kobiety są w tak       szczindeksupłym podług niego zamknięte obrębie. Jego zdaniem, równe mężczyznom powinny posiadać nauki, do rządu należeć, ledwie że nie pierwsze urzędy piastować, i chyba nie być kobietami. Szczęściem,                                 umiętniętnieyszemi byli pierwszi prawodawcy świata, i nikt iuż raz zaprowadzonego porządku odmienić nie zdoła. Ach6! jak okropnie błądzi kobieta, która więcéy chce bydź nad to, na co ią Bóg przeznaczył. Amelio! Nie podpadniy szalonéy téy żądzy; powtarzam to raz ieszcze, przezaczenie nasze iest piękne. Kobieta słodka, cierpliwa, uprzeyma, skromna, rozsądna, kobieta taka, iaką bydź każda powinna, cechę niebieskiéy istoty na sobie nosi”