2 lutego

Kto pragnie być dla drugich pożytecznym, powinien wprzód o sobie samym radzić: najprzód rozpal ognisko miłości we własnym sercu, jeżeli chcesz drugich rozgrzać. S. Ignat. ibid.

Nic nie zaleca pobożności tak skutecznie jak przykład, gdyż nie ma lepszego wykładu przykazań, jak ich wykonywanie przez tego, który je wydał. Wszyscy, którzy są tego świadkami, rozumieją przykazania i nie będą potrzebowali ich wyjaśnienia. Widzieć znaczy tyle, co rozumieć.

Aby pewny cios zadać, powinien się żołnierz wprzód w użyciu broni ćwiczyć; źle to uczyć się podczas niebezpieczeństwa, a za późno zwykle żałuje się zbytniej ufności w swe siły.

Niebezpieczeństwa duszy są liczniejsze i groźniejsze aniżeli ciała. Kto chce drugich ratować, ten potrzebuje sam silniejszej opieki, aby przy ich ratunku nie zginął. Nie zepsuć się pomiędzy złymi, nie zarazić się pomiędzy zakażonymi, to nie ladajaka, niepowszednia sztuka.

Prawdziwa miłość jest we wszystkim dobrze ułożona: najprzód baczy na swoją własną, a potem dopiero na korzyść drugich i nie cierpi, aby ją ktoś w świętobliwości prześcignął. Bo jeżeli nikt dać nie może, czego sam nie ma, jakże ma ktoś innych duchem napełnić, będąc sam bez ducha?

29 września

Upadek jednego powstrzymuje drugich w pochodzie na drodze doskonałości i ostudza gorliwość wielu w cnocie. S.Igat. ibid.

Biada człowiekowi, od którego zgorszenie wychodzi! Zasłużył on tyle razy na śmierć, ilu przez zły przykład zgubił. Grzechy możnych są pokusą i zachętą dla maluczkich.

Większą bywa siła złego przykładu aniżeli dobrego, bo tamten ma naturę za sobą i za pomocniczkę. Rzadko spotyka się Herkules, któryby tych dwóch sprzymierzeńców pokonał. W jednej godzinie można młotkiem więcej zburzyć, aniżeli w stu godzinach zbudować.

Przykład mężów, oddanych ćwiczeniom w doskonałości, jest tem szkodliwszy, jeżeli jest niedobry; takie wzory nieszczęsne nie tylko wskazują złe, ale pozbawiają wstydu i dodawają odwagi do grzeszenia. Wyrabia się bowiem w zapatrujących się na ich przykład zdanie, że się dobrze, przynajmniej nie źle robi, naśladujac tych, których całej trzodzie za wzór postawiono.

Jeżeli się źródła, z których cała ludność wodę do picia czerpie, zatruwają, co za klęska musi cały naród dotknąć! Równą zgubę gotują dla dusz ci, którzy swoimi obyczajami atmosferę duchową zarażają, mimo że ich obowiązkiem było, zepsuciu zapobiegać.

7 września

Pomyłki musi przełożony zawczasu poprawić, aby raz i drugi milczeniem pominięte, nie nabyły prawa. S. Ignat.ap. Bartol.

Jeżeli się chwasty zawczasu nie wytępią, to się szybko rozrastają, jak wszystko złe. Bezkarność rodzi swawolę; oszczędzając winnego szkodzi się niewinnym, tak samo jak gdyby się nie zapobiegało zaraźliwym chorobom, mogąc to uczynić.

Siła złego przykładu jest potężna. Natura ludzka już sama z siebie skłonną do złego, nie potrzebuje nadto osobnej zachęty przez złe przykłady. Gdzie jej surowość w karbach nie trzyma, tam uważa wszystko za dozwolone, co jej się podoba.

Żaden nie chce być sam złym, ale szuka sobie towarzysza; i by nie tylko jednego znaleźć, nie potrzeba wielkiego namawiania; do tego wystarcza przykład, który, jeżeli nie został skarcony, silniej od wielu słów do naśladowana zachęca.

Pomiędzy obcymi znajdziemy prędzej pobłażliwego, aniżeli ganiącego; uprzejmej przymówki udziela się tylko dobrze znanej, drogiej osobie, życzliwość należy się także nieprzyjaciołom, ale strofowanie tylko przyjaciołom. W ukochanych osobach nie powinieneś żadnej zdrożności cierpieć.

3 września

Niech będzie twojem życzeniem, aby cię wszyscy ludzie, tak wewnątrz jak zewnątrz poznali. S. Ignat. ap. Syr.

Człowiek, stworzony dla ludzi i powołany na ich pożytek, nie powinien się przed ludźmi ukrywać; to znaczyłoby światło pod korzec chować. Na coby się zdało złoto, gdyby pod ziemia ukryte pozostało?

Gdziekolwiek się ogień pojawi, roztacza wokół siebie światło i ciepło; jest dla wszystkich pożyteczny, i to samochcąc, nie wezwany do tego. Piękny stąd wzór dla apostoła, aby gdziekolwiekbądź, najprzód przez światło swego przykładu, a potem przez ciepło świętej nauki działał.

Ci co zbyt skwapliwie oka i znajomości ludzkiej unikają, bywają po większej części synami ciemności; rzadko należą oni do przedniejszych.

I słońce nie ukrywa się, owszem w własnym świetle daje się oglądać, występując na widok całego świata.

22 października

Ćwicząc się w cnocie, przyczyniacie się zarazem do zbawienia bliźniego. S. Ignat. ad. Hispan.

Nie można czasu lepiej użyć, jak na to, aby narzędzie do swego przeznaczenia i przyszłego użycia przygotować. Jeśli się sierp przed żniwami nie naostrzy, będą kłosy skąpo pod jego cięciem padały; dlatego nie jest to bynajmniej marnem zajęciem, kosę  przed żniwami klepać.

Duch napełnia życiem owe czyny, które na wewnętrzny pożytek bliźniego obliczone; bez niego pozostaje wszelka praca daremną. Słowa, które są wynikiem wymowy, ale których duch nie ożywia, będą się wprawdzie odbijać, o uszy, ale nie wnikną do serca.

Ile armata, choćby wedle wszelkich prawideł sztuki urządzona, bez ognia zdziała, tyleż wskóra pracownik, choćby najwięcej uzdolniony, bez ducha, to jest, jego starania, wysiłki i trudy pozostaną bez owocu i skutku.

Żadne apostolstwo nie przynosi większego pożytku, jak owo, które się najprzód około siebie z gorliwością krząta. Nikt nie jest ci tak bliskim, jak ty sobie sam; dlatego staraj się, aby owa świętobliwość żywota, w której drugich utwierdzić pragniesz, stała się wprzód twoją pewną własnością.