Już sam zamiar wasz, poświęcenia się pracy około dusz, jest wielce zbawiennym S. Ignat. ibid.

Do obszernego i znakomitego dzieła potrzebne też gorące pragnienie i wytrwały zapał; a i to jest wielkiego uznania godne, o ile wykonanie wielkiego dzieła nie zależy jedynie od naszej woli. Jak wielceśmy jednak szczęśliwi, mogąc przez samą wolę zbogacić się w zasługi!

Bogu sprawia większą radość nasza dobra wola i przedsięwzięcie pracowania, aniżeli wykonanie, które od nas nie zależy; dlatego nie odbieramy też nagrody podług naszych czynów, ale podług okazanej woli i szczerości zamiaru.

Choćbyś nie miał sposobności zyskiwania dusz dla nieba, możesz jednak tego pragnąć i do tego wzdychać; a ku temu nie zabraknie ci nigdy i nigdzie ani czasu ani sił ani sposobności. Oto sposobność dla maluczkich, aby się stali apostołami.

Gdyby łakomi przez samo życzenie mogli sobie skarby złota zdobyć, co za bogactwa zgromadziliby w krótkim czasie! Musielibyśmy się zaprawdę wstydzić, gdybyśmy w gromadzeniu skarbów duchowych leniwszymi od nich się okazali. Bóg waży serce i wolę.